Szolgáltatásaink

Pályázatfigyelés személyre szabott, ügyfélspecifikus pályázatkeresés

Pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan számos információ áll az érdeklődők rendelkezésére, viszont ezek gyakran rendszertelenül, érthetetlen formában jelennek meg. Pályázatíró cégünk segít megtalálni a megfelelő pályázati forrásokat vállalkozása számára, az információkat naprakészen és érthető módon juttatja el Önhöz, így időben fel tud készülni a pályázat leadására.

Cégünk mind a hazai, mind az európai uniós forrásokat nyomon követi, így széleskörű tanácsadást tud nyújtani az érdeklődők számára, akár konkrét elképzeléssel, pályázási szándékkal fordul hozzánk, akár egy jó ötlete van, és ahhoz keres finanszírozási forrást.

Miután Ön elmondja elképzeléseit, pályázatíró cégünk felvázolja Önnek az aktuális kiírásokat, valamint a jövőben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket. Amennyiben megtaláltuk az elképzeléseinek megfelelő pályázati forrást, elvégezzük vállalkozása előminősítését az adott pályázat szempontjai alapján, majd pályázatképességi feltérképezést végzünk, így megállapítjuk, hogy vállalkozása minden szempontból megfelel-e a pályázat feltételeinek.

Ha az illető pályázat elnyerte tetszését, akkor jöhet a szerződéskötés és a pályázat megírása.

Pályázati előminősítéshez kattintson ide. Írja meg nekünk, hogy mire keres finanszírozást, és mi maximum három napon belül visszajelzünk az elképzeléseinek megfelelő pályázatokkal kapcsolatosan.


Pályázatírás a pályázat teljes körű elkészítése és benyújtása

A pályázat elkészítése során arra összpontosítunk, hogy a pályázat elsősorban az Ön elképzeléseinek és lehetőségeinek feleljen meg, betartva a pályázatot kiíró intézmény tartalmi és formai követelményeit.

Első lépésként ütemtervet készítünk, melyben időpontokat határozunk meg a pályázat előkészítéséhez szükséges feladatok teljesítésére, amelynek szigorú betartása biztosítja, hogy a pályázat időben elkészül, és határidőn belül benyújtódik az illetékes intézményhez.

Különös gondossággal készítjük el az Ön pályázatának ütemtervét figyelembe véve a projekt céljait, a pályázat megvalósításának költségeit és nem utolsó sorban a rendelkezésre álló anyagi forrásokat. Az ütemterv ésszerű és hatékony elkészítése mindig szoros együttműködés eredménye cégünk és klienseink között, ezzel biztosítva a legkedvezőbb finanszírozást projektje számára.

A pályázat összetettsége és tartalmi követelményei függvényében üzleti és pénzügyi tervet, megvalósíthatósági tanulmányt, piac- és SWOT elemzést készítünk, kitöltjük a finanszírozási kérelmet és a pályázati dokumentációhoz szükséges mellékleteket, majd a megfelelő példányszámban benyújtjuk az illetékes ügynökséghez.

A pályázat előkészítésének teljes folyamatát klienseink elképzeléseinek megvalósítása és megelégedettségük elérése vezérli, figyelve arra, hogy pályázatunk lényegre törő, megvalósítható és teljes legyen. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy közösen elkészített pályázatunk magas pontszámot érjen el, és pozitív elbírálásban részesüljön.

 Legyen a partnerünk ebben a közös munkában! Lépjen kapcsolatba velünk!


Projektmenedzsment a nyertes pályázat megvalósítása

Nyertes pályázatok esetén cégünk szakmai segítséget nyújt a projekt teljes megvalósítása során, és megfelelő szakszerűséggel készíti el a háttér-dokumentációt a pályázat megvalósításának akár több éves lefolyása során.

Egy nyertes pályázat nem azt jelenti, hogy karba tett kézzel várjuk a támogatást: a projekt kivitelezése komoly munkát és szakmai felkészültséget igényel. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva segítséget nyújtunk a támogatási szerződés megkötésében, közbeszerzési eljárás lebonyolításában, módosítási kérelmek elkészítésében, előrehaladási jelentések elkészítésében, valamint a támogatás lehívásában, jelentősen megkönnyítve az Ön dolgát a projekt megvalósítása során. Ne feledje: legtöbb esetben a pályázatírás és a projektmenedzsment költségeinek finanszírozására is támogatást kap!

A pályázat megírásának fázisában már megismerkedtünk az Ön vállalkozásával, beruházási terveivel, viszont a megvalósítási folyamatban is mindig szem előtt tartjuk az ügyfeleink személyes érdekeit, figyelve arra, hogy a háttérmunkálatok mindig időben és szakszerűen készüljenek el.

A megvalósított projekt közös siker! Legyen a partnerünk a sikerekben!  Lépjen kapcsolatba velünk!