Serviciile noastre

Monitorizare proiecte – proiecte personalizate, pe specificul firmei

Pentru cei care sunt interesaţi de accesarea fondurilor europene se găsesc o mulţime de informaţii în legătură cu posibilităţile de finanţare, dar de cele mai multe ori aceste informaţii apar întâmplător, în mod dezorganizat şi într-o formă foarte greu de înţeles.

Firma noastră vă oferă servicii profesionale de pregătire de proiecte si consultanţă în formarea ideii de dezvoltare a afacerii Dvs. prin identificarea surselor de finanțare potrivite nevoilor firmei dumneavoastră. Reuşita este datorată filtrării şi procesării informaţiilor în aşa fel încât să ajungă la Dvs. în timp real şi într-o formă uşor de înţeles, aşa încât să puteţi aduna din timp toate datele necesare elaborării proiectului.

Firma noastră urmăreşte îndeaproape atât sursele de finanţare ale Uniunii Europene cât şi cele naţionale, astfel încât vă poate oferi o gamă largă de servicii într-un domeniu foarte vast. Puteţi apela cu încredere la noi dacă aveţi o idee  pentru dezvoltarea afacerii şi nu ştiţi cum să identificaţi o sursă viabilă de finanţare sau chiar dacă aveţi deja o idee proprie de proiect care se încadrează la o anumită sursă de finanţare gata identificată de dumneavoastră.

După ce împreună identificăm nevoile firmei şi ce doriţi să realizaţi, firma noastră vă prezintă succint posibilităţile de finanţare actualizate şi cele care prezintă interes firmei dumneavoastră în viitorul apropiat. După ce am ajuns la un acord comun în ceea ce priveşte obiectul proiectului şi am identificat sursa de finanţare, analizăm situaţia economică şi financiară din firmă din punct de vedere al proiectului, pentru a analiza posibilităţile firmei de a autosusţine proiectul, astfel determinăm dacă firma corespunde întocmai termenilor şi condiţiilor proiectului selectat.

Dacă sunteţi mulţumit de ideea proiectului, atunci puteţi veni pentru semnarea contractului şi scrierea efectivă a proiectului.

 Pentru precalificarea unui proiect daţi click aici. Vă rugăm să ne scrieţi pentru ce doriţi finanţare iar noi în maxim 3 zile vă trimitem răspuns cu posibilităţile de finanţare existente pentru ideea dumneavoastră.

 

Scriere de proiecte - pregătirea efectivă a proiectului şi depunerea acestuia

Pe parcursul scrierii proiectului, noi ne axăm în primul rând ca proiectul să corespundă întocmai ideii dumneavoastră şi posibilităţilor financiare ale firmei, respectând în acelaşi timp cerinţele standard de conţinut şi format solicitate de autorităţile care iniţiază apelurile de proiecte.

Primul pas este realizarea unei grafic de eșalonare în care se hotărăsc termenele limită pentru realizarea fiecărei etape din proiect şi perioada de timp necesară, iar respectarea cu stricteţe a acestor termene garantează finalizarea la timp a proiectului şi depunerea acestuia în termen la autoritatea competentă.

Acordăm o atenţie deosebită pregătirii graficul de eșalonare luând în considerare obiectivele proiectului, costurile necesare realizării proiectului şi nu în ultimul rând resursele necesare implementării proiectului şi sursele financiare pe care le aveţi la dispoziţie. Un grafic de eșalonare eficient şi rezonabil se poate realiza doar printr-o strânsă legătură de colaborare între noi şi clienţii nostrii, prin asta asigurându-vă cea mai avantajoasă sursă de finanţare pentru proiect.

În funcţie de tipul de proiect realizat, respectând cerinţele de conţinut şi format solicitate în Ghidul solicitantului, realizăm planul de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza pieţei şi analiza SWOT, completăm cererea de finanţare, şi anexele necesare proiectului, iar în cele din urmă depunem proiectul la autorităţile competente în numărul de copii solicitate.

Pe parcursul scrierii proiectului scopul nostru este acela de a transpune în realitate ideea clientului şi de a obţine satisfacţia totală a acestuia, având însă grijă ca proiectul să fie realizabil, concis şi complet. Facem tot posibilul ca proiectul la care vom colabora să obţină la evaluare un număr cât mai mare de puncte şi rezultatul să fie un proiect câştigător.

 Fiţi partenerii noştrii în acest proiect comun! Contactaţi-ne!

 

Management de proiect- implementarea proiectului

În cazul proiectelor admise firma noastră oferă servicii profesionale pe parcursul procesului de implementare a proiectului şi pregăteşte în mod profesionist toate documentele necesare, chiar dacă se întinde pe mai mulţi ani.

Un proiect reuşit nu înseamnă că aşteptăm finanţare fără nici un efort sau implicare: realizarea unui proiect presupune un volum foarte mare de muncă  şi personal calificat în acest domeniu. Bazându-ne pe experienţa anilor trecuţi, vă oferim consultanţă în semnarea contractului de finanţare, în derularea procedurilor de licitaţie, pregătirea solicitărilor de clarificare, a  rapoartelor de progres, uşurându-vă munca în mod semnificativ în timpul implementării proiectului. Nu uitaţi: în cele mai multe cazuri reprezintă cheltuieli eligibile atât pregătirea proiectului cât şi managementul de proiect!

În etapa de scrierea a proiectului am făcut primul pas în cunoaşterea activităţii firmei dumneavoastră, a planurilor de investiţii, însă şi în partea de implementare urmărim în mod prioritar interesele clientului, acordând atenţie deosebită ca documentaţia de implementare să fie realizată la timp şi în mod profesionist.

 Un parteneriat reuşit e un proiect câştigător! Fiţi partenerii nostrii în succes! Contactaţi-ne!