Elaborare proiecte

pregătirea efectivă a proiectului şi depunerea acestuia

Pe parcursul scrierii proiectului, noi ne axăm în primul rând ca proiectul să corespundă întocmai ideii dumneavoastră şi posibilităţilor financiare ale firmei, respectând în acelaşi timp cerinţele standard de conţinut şi format solicitate de autorităţile care iniţiază apelurile de proiecte.

Primul pas este realizarea unei grafic de eșalonare în care se hotărăsc termenele limită pentru realizarea fiecărei etape din proiect şi perioada de timp necesară, iar respectarea cu stricteţe a acestor termene garantează finalizarea la timp a proiectului şi depunerea acestuia în termen la autoritatea competentă.

Acordăm o atenţie deosebită pregătirii graficul de eșalonare luând în considerare obiectivele proiectului, costurile necesare realizării proiectului şi nu în ultimul rând resursele necesare implementării proiectului şi sursele financiare pe care le aveţi la dispoziţie. Un grafic de eșalonare eficient şi rezonabil se poate realiza doar printr-o strânsă legătură de colaborare între noi şi clienţii nostrii, prin asta asigurându-vă cea mai avantajoasă sursă de finanţare pentru proiect.

În funcţie de tipul de proiect realizat, respectând cerinţele de conţinut şi format solicitate în Ghidul solicitantului, realizăm planul de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza pieţei şi analiza SWOT, completăm cererea de finanţare, şi anexele necesare proiectului, iar în cele din urmă depunem proiectul la autorităţile competente în numărul de copii solicitate.

Pe parcursul scrierii proiectului scopul nostru este acela de a transpune în realitate ideea clientului şi de a obţine satisfacţia totală a acestuia, având însă grijă ca proiectul să fie realizabil, concis şi complet. Facem tot posibilul ca proiectul la care vom colabora să obţină la evaluare un număr cât mai mare de puncte şi rezultatul să fie un proiect câştigător.

 Fiţi partenerii noştrii în acest proiect comun! Contactaţi-ne!