Referenciáink

Lista proiectelor
Denumire proiect/beneficiar Anul depunerii proiectului Masura Valoarea eligibila Stadiul proiectului
ACHIZIȚIONARE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE LA
SC ALFA MOTORS AT S.R.L.
2009 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
1.151.031 finalizat
ACHIZITIONARE UTILAJE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE/
S.C. ALFA DOZER AAV S.R.L.
2009 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
1.184.528 finalizat
ACHIZIŢIONARE UTILAJE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERAŢIE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII - SC LTP PRODUCTION S.R.L. 2010 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 
Investitie prin POR
730.850 finalizat
ACHIZIŢIONARE DE SISTEME IT ŞI ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERAŢIE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR PRESTATE DE S.C. FUN AESTETICS S.R.L. 2010 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 
Investitie prin POR
356.339 neeligibil

ÎNFIINȚARE SPĂLĂTORII AUTO ÎN CADRUL FIRMEI S.C. ALFA KENTAURI PLUS S.R.L.

2010 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 
Investitie prin POR
851.222 eligibil, fără finanțare
ACHIZIŢIONARE UTILAJ SPECIALIZAT ÎN VEDEREA EFECTUĂRII DE LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII/
S.C. TOTAL MOTOR SERV S.R.L.
2010 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
389.786 finalizat
ACHIZIȚIONAREA DE SISTEME IT ȘI ECHIPAMENTE DE ULTIMĂ GENERAȚIA LA S.C. ONLINE NAVIGATOR S.R.L. 2010 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
343.408 finalizat
ACHIZIŢIONARE UTILAJE TECHNOLOGICE PERFORMANTE LA S.C. HARGITA CONSTRUCT S.R.L. 2010 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
757.627 finalizat
INSTALAREA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ, 
COMUNA LUETA
2011 Programul “casa verde” 63.246 finalizat
ECHIPAREA UNUI ATELIER DE TÂMPLĂRIE LA BD-SD HARGITA S.R.L., PENTRU LANSAREA ACTIVITĂŢII MEŞTEŞUGĂREŞTI 2011 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
113.823 finalizat
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN SATUL POLONIŢA MĂSURA 313 - ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE LA Î.I FERENC ILDIKO 2012 313 „Încurajarea activităţilor turistice
Investitie prin PNDR
481.792 neeligibil
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN SATUL PĂULENI PROIECT MĂSURA 313, ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE LA Î.I. SZABO ILDIKO 2012 313 „Încurajarea activităţilor turistice
Investitie prin PNDR
507.531 finalizat
CONSTRUIREA ŞI DOTAREA UNUI ATELIER LA S.C. NOTEBOOKSERVICE S.R.L. 2012 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
1.097.071 finalizat
DOTAREA CU UTILAJE A SC CS&E CONSUTILITY SRL PENTRU LUCRARI DE PREGATIREA TERENULUI 2012 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
1.275.227 finalizat
ATELIER PENTRU PRELUCRAREA MESTESUGAREASCA A LEMNULUI LA S.C. ZETA WOOD S.R.L. 2012 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi/
Investitie prin PNDR
1.058.587 finalizat
ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARE SERVICII IN CADRUL EXPLOATATIILOR FORESTIERE, COMUNA ZETEA, SAT SUBCETATE LA S.C. ZETA FENYO S.R.L. 2013 Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri 880.960 finalizat
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN SATUL TĂRCEȘTI LA S.C. NEO SHAMBALA S.R.L. 2015 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale 314.654 neeligibil
ACHIZIŢIONARE UTILAJ TEHNOLOGIC DE ULTIMA GENERAŢIE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII LARIX SYSTEM S.R.L. 2016 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 932.808 neeligibil
EXTINDEREA PENSIUNII AGROTURISTICE „VÁGÁS” ÎN COMUNA LUETA LA Î.I. MIHALY KINGA 2016 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 578.272 în curs de implementare
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. NEUMANN COMPUTERS S.R.L 2016 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 997.801 în curs de implementare
A GROUP CONTACT VÁLLALATNÁL A DÍSZNÖVÉNY HASZNOSÍTÁSÚ NÖVÉNYEK TERMESZTÉSI FOLYAMATÁNAK KÓRSZERŰSÍTÉSE 2016 BGA - 2017 Fiatal magyar vallakozok eve program 66.855 eligibil
IVÓ VÖLGYE TURISZTIKAI KÖZPONT NÉPSZERŰSÍTÉSE EGY TURISZTIKAI GYŰJTŐ PORTÁL ÉS SZÁLLÁS FOGLALÁSI RENDSZER, VALAMINT AZ EZT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE ÁLTAL 2016 BGA - 2017 Fiatal magyar vallakozok eve program 81.712 eligibil
INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PÁL JÓZSEF-SZILAMÉR ÎN CALITATE DE ȘEF AL EXPLOATAȚIEI S.C. PAL PITYOKA S.R.L. ÎN COMUNA MĂRTINIȘ, JUD. HARGHITA 2017  6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  179.802 în curs de evaluare 
LANSAREA ACTIVITĂȚII DE REPARAREA CALCULATOARELOR LA S.C. KEREKES IMPROVEMENT S.R.L. 2017 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale 229.975  eligibil, fără finanțare 
DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII FAMILIALE KEREKES Z. ZOLTAN, PRIN LANSAREA ACTIVITĂȚII DE REALIZARE A SOFTWARE-URILOR LA COMANDĂ 2017  6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi non-agricole 666.124   în curs de evaluare 
ÎMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ÎNTREPRINDERII FUN AESTETICS SRL PRIN ACHIZITIONARE DE PANOURI PUBLICITARE 2017  POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri  554.868  în curs de evaluare
ÎMBUNATAÞIREA COMPETITIVITAÞII ÎNTREPRINDERII S.C. SCUT PROTECTION S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA PRODUCÞIEI 2017 POR/102/2/2/Îmbunataþirea competitivitaþii economice prin cresterea productivitaþii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC 3.160.185   în curs de evaluare
ÎMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ÎNTREPRINDERII S.C. SZAZSZORSZEP S.R.L PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII 2017 POR/102/2/2/Îmbunatatirea competitivitaþii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC 2.631.094  în curs de evaluare
A HOMORÓDSZENTMÁRTONI ROMÁN VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ELLÁTÁSA KORSZERŰ OKTATÁSI ESZKÖZÖKKEL 2017 BGA - A magyar kultúráért és oktatásért - Erdélyi regionális pályázati felhívás (2017.) 4.457  eligibil
A KOVÁCS ISTVÁN VÁROSFALVI EGYESÜLET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁSA A NEHÉZSÉGEKKEL KÜSZKÖDŐ ISKOLÁSOK KORSZERŰ OKTATÁSA ÉRDEKÉBEN 2017 BGA - A magyar kultúráért és oktatásért - Erdélyi regionális pályázati felhívás (2017.) 3.714 eligibil
JÁTSZÓTÉR LÉTREHOZÁSA BÁGYBAN 2017 BGA - Szervezetek nyílt pályázatai program (2017) 4.457 eligibil