Programul Operațional Competitivitate (POC)

Obiectivul general al POC 2014-2020 este de a susține creșterea competitivității, promovarea  economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:

  • Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
  • Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor

Vor primi finantare clusterele de inovare, intreprinderile nou-înființate inovatoare dar și startup-urile. Domeniile finanțate vor fi: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbările climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

În același timp, Programul vizează și creșterea calității și a utilizării serviciilor publice electronice. Vor fi susținute folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate. Programul va sprijini astfel dezvoltarea infrastructurii broadband (internet în bandă largă) în întreaga țară, creând legături esențiale între mediul rural și mediul urban.

 Programul va avea 2 Axe prioritare și anume:

  • Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
  • Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă