Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR)

Az EU folyamatosan fejleszti vidékfejlesztési politikáját, hogy az meg tudjon felelni a vidéki térségekben felmerülő új kihívásoknak. A legutóbbi reformfolyamat, melyre az EU közös agrárpolitikájának átfogó átdolgozása keretében került sor, lényegében 2013 decemberében lezárult. A folyamat a 2014–2020-as időszakra szóló alapjogszabályok elfogadásával végződött.

2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai:

 • az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége
 • a természetes erőforrások menedzselése
 • a vidéki területek kiegyensúlyozott fejlesztése, a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően
 • a gazdaságok életképességének növekedése és korszerűsítése, nyitottság az uj piacok felé és a mezőgazdasúgi termékek feldolgozása
 • a mezőgazdász generációk fiatalítása a fiatal gazdák támogatásán keresztül
 • az alapvető vidéki infrastruktura javítása, a befektetések vonzására vidéken,  munkahely teremtés és területi vidékfejlesztés
 • a vidéki gazdaságok válltozatosságának támogatása a nem mezőgazdasággal foglalkozó KKV-k fejlesztése alapján
 • a gyümölcstermesztési szektor fellendítése, mint különös igényekkel rendelkező szektor, sajátos pályázati alprogramok alapján
 • olyan területi fejlesztés, amely a vidéki közösség feladatkörébe hárul, a LEADER program megközelítésén keresztül. A LEADER transzverzális képessége javítja a versenyképességet, az éltszínvonal mínőségét,a vidéki gazdaságok válltozatosságát, valamint a szegénység elleni küzdelmet és a társadalmi kirekesztést.

A Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökség (AFIR) az az intézmény, amely a technikai és pénzügyi végrehajtást biztosítja a PNDR 2014-2020 esetében.

Tematikus prioritási tengelyek

 • 4-es tengely - Beruházás tárgyi eszközökkel
 • 6-os tengely - Gazdaságok és vállalkozások korszerűsítése
 • 7-es tengely - Alapszolgáltatások a falvak felújítására vidéki körzetben
 • 8-as tengely - Befektetések erdősített területek korszerűsítésére és az erdők életképességének javítására.
 • 9-es tengely - Termelői csoportok létesítése a mezőgazdasági ágazatban.