Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale.

 

Pe perioada 2014-2020 PNDR  va avea o alocare de aproximativ 8 miliarde de euro

PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:

 1. schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;
 2. managementul resurselor naturale;
 3. dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de Parteneriat.
 4. modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 5. încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri
 6. dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 7. încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 8. promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 9. încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară aPNDR 2014 – 2020.

MĂSURI PRIORITARE:

 • Măsura 4 - Investiţii în active fizice
 • Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
 • Măsura 7- Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale
 • Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 • Măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol