Pályázatírás

a pályázat teljes körű elkészítése és benyújtása 

A pályázat elkészítése során arra összpontosítunk, hogy a pályázat elsősorban az Ön elképzeléseinek és lehetőségeinek feleljen meg, betartva a pályázatot kiíró intézmény tartalmi és formai követelményeit.

Első lépésként ütemtervet készítünk, melyben időpontokat határozunk meg a pályázat előkészítéséhez szükséges feladatok teljesítésére, amelynek szigorú betartása biztosítja, hogy a pályázat időben elkészül, és határidőn belül benyújtódik az illetékes intézményhez.

Különös gondossággal készítjük el az Ön pályázatának ütemtervét figyelembe véve a projekt céljait, a pályázat megvalósításának költségeit és nem utolsó sorban a rendelkezésre álló anyagi forrásokat. Az ütemterv ésszerű és hatékony elkészítése mindig szoros együttműködés eredménye cégünk és klienseink között, ezzel biztosítva a legkedvezőbb finanszírozást projektje számára.

A pályázat összetettsége és tartalmi követelményei függvényében üzleti és pénzügyi tervet, megvalósíthatósági tanulmányt, piac- és SWOT elemzést készítünk, kitöltjük a finanszírozási kérelmet és a pályázati dokumentációhoz szükséges mellékleteket, majd a megfelelő példányszámban benyújtjuk az illetékes ügynökséghez.

A pályázat előkészítésének teljes folyamatát klienseink elképzeléseinek megvalósítása és megelégedettségük elérése vezérli, figyelve arra, hogy pályázatunk lényegre törő, megvalósítható és teljes legyen. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy közösen elkészített pályázatunk magas pontszámot érjen el, és pozitív elbírálásban részesüljön.

 

Legyen a partnerünk ebben a közös munkában! Lépjen kapcsolatba velünk!