2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial

 Programul Operaţional Regional 2014-2020

 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.1.A Microîntreprinderi

 

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi cu până la 9 angajați, care doresc să realizeze o investiție in mediul urban.

Criterii de eligibilitate:

 • investiția trebuie să fie realizată obligatoriu în mediul urban
 • societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral
 • societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului
 • societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului.

Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare:

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu active corporale, necorporale

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii
 • Dotarea cu utilaje si echipamente, active necorporale și instrumente de comercializare on-line
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar
 • Mijloace de transport tehnologice: poduri rulante, electrostivuitoare, macarale, transportoare cu bandă
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Echipamente informatice + software
 • Servicii de consultanță/ asistență

Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte:

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă minimă și maximă a unui proiect:

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Alocarea prezentului apel de proiecte: 32,36 milioane euro  (în Regiune de dezvoltare Centru).

Situația proiectelor depuse la data de 27 Ianuarie 2017: numărul proiectelor depuse: 270 din care 12 au fost respinse. Absorbția proiectelor depuse în cadrul acestui priorități de investiții este de 113%, proiectele sunt evaluate în continuu.