2.1 - Mikróvállalkozások fejlesztése

Regionális Operatív Program  2014 -2020

A vállalkozói szellem ösztönzése, új gazdasági ötletek megvalósítása új vállalkozások létrehozása által, beleértve az inkubátor házakat is

- 2.1A – Mikro vállalkozások -

Pályázók köre:

Városi környezetben működő (városi munkaponttal rendelkező) gazdasági társaságok (vidéken bejegyzett vállalkozások is jogosultak, amennyiben rendelkeznek bejegyzett városi munkaponttal)

2016. január 1. után alapított mikrovállalkozások, amelynek az előző évben már volt, és a pályázat letételének időpontjában van legalább 1 teljes munkaidős alkalmazottja.

Pályázási fő feltételek:

  • Legkevesebb 1 év régisége van abban a tevékenységben (CAEN kód), amelyre kéri a támogatást
  • Az előző pénzügyi évet profittal zárta (>=0 lej).

Támogatott tevékenységek:

Termelői és szolgáltatói részleg építése, felújítása, kibővítése

  • általános közüzemi szolgáltatások, mint például a víz- és gázellátás, csatornahálózat, fűtésrendszer-kiépítés, elektromos energiahálózat és tűzvédelem;
  • gépek és berendezések, munkaeszközök, bútorok, informatikai eszközök, számítástechnikai berendezések, és a hozzájuk tartozó szoftverek, irodai berendezések, egyéb termelési rendeltetésű eszközök;
  • technológiai berendezések beszerzése energiamegtakarítás céljából, valamint megújuló energiát termelő berendezések (az elszámolható költségek 15%-ig)

Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel való felszerelés, bővítés

  • szoftverek, szabadalmak, védjegyek, licenszek
  • weboldal és webshop készítés
  • tanácsadás igénybevétele.

Jogosultsági feltételek:

A kérelmező olyan városi munkaponttal rendelkező kereskedelmi,- vagy szövetkezeti társaság lehet, ami mikrovállalkozásnak minősül.

  • Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amelyik 9 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

A finanszírozási kérelem letételekor azon tevékenységi területnek (CAEN kód), -amelyiken a fejlesztést kívánjuk végrehajtani,  bejelentettnek és engedélyezettnek kell lennie a projekt megvalósításának helyszínén.

A befektetések helyszíne:

Kizárólag városi környezet

A vissza nem térítendő támogatás mértéke:

A támogatás összege minimum 25.000 euró – maximum 200.000 euró/kérelmező.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 90%.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 32,36 mill. euró (Közép-romániai fejlesztési régió). 

A benyújtott pályázati kérelmek állapota 2017. Január 27.-én: benyújtott pályázatok száma: 270, ebből visszautasított pályázat 12. A rendelkezésre álló keretösszeg 113% százalékára nyújtottak be finanszírozási kérést, a pályázatokat folyamatosan értékelik.