2.2 - Támogatások korszerű termelési kapacitások létrehozására és bővítésére valamint szolgáltatások bővítésére

- 2.2 intézkedés -

Támogatások korszerű termelési kapacitások létrehozására, és bővítésére, valamint szolgáltatások bővítésére

A program célja:

 A Nemzeti Stratégiában előirányzott, versenyképes gazdasági szektorokban tevékenykedő mikro,- kis,- és középvállalkozások gazdasági fejlesztése a termelési kapacitás növelése által.

 Pályázók köre:

 Városi környezetben működő, nem mezőgazdasággal foglalkozó ki,-s és középvállalkozások (beleértve a mikrovállalkozásokat is), valamint vidéki környezetben működő, nem mezőgazdasággal foglalkozó középvállalkozások.

 Fő pályázási feltételek:

 A kérelmezőnek átlagosan legalább 5 alkalmazottja volt a támogatási kérés leadása előtti évben

 • Legkevesebb 3 év régisége van abban a tevékenységben (CAEN kód) amelyre kéri a támogatást
 • A kérelmezőnek a támogatási kérés leadása előtti évben nem volt ideiglenesen felfüggesztve a tevékenysége, és  jövedelmező is volt

 Támogatott tevékenységek:

 Termelés

 • A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, és ártalmatlanítása
 • Szállodák és egyéb szálláshelyek, sportlétesítmények, turizmus támogatása
 • Egészségügyi ellátás, magánkórházak
 • Mérnöki tevékenységek, építészeti tervezés, technikai felmérések, internetes portálok szerkesztése, stb.
 • Más szolgáltatások és tevékenységek támogatása

 A befektetések helyszíne:

 Városi környezet (beleértve a városhoz tartozó falvakat is!), a nem mezőgazdasággal foglalkozó KKV-k esetében

 • Vidéki környezet, a nem mezőgazdasági középvállalkozások esetében

 Elszámolható költségek:

1.      Állami támogatás:

 • Termelő és szolgáltatási egységek felépítése, bővítése, korszerűsítése, beleértve az álltalános szolgáltatásokat (víz, csatornahálózat, gázellátás, fűtés, villamos energia)
 • Tárgyi eszközökkel: technológiai berendezések, gép,-eszközök, mérőeszközök, stb.
 • Bútorzat, irodai berendezések, emberi és anyagi értékvédelmi rendszerek és más tárgyi eszközök
 • Energiahatékonyságot növelő sajátos eszközök, megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések
 • Immateriális javak: informatikai rendszerek, licenszek, szabadalmak, online boltok (e-shop), stb. támogatása

2.      De minimis támogatás:

 • De minimis támogatás által fedezett befektetések: termékek és szolgáltatások, vagy különböző sajátságos folyamatok eljárásainak bevezetése, illetve minőségbiztosítási, környezeti vagy egészségügyi rendszerek tanúsítása
 • Tevékenységek nemzetközivé tevése: nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel, gazdasági küldetések, szaktanácsadás, pályázatírás.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke:

A támogatás összege minimum 200.000 euró – maximum 1.000.000 euró/kérelmező.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • Kis,- és mikró vállalkozásoknak: 70%
 • Közepes vállalkozásoknak: 60%
 • De minimis támogatás mértéke: 90%.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 23,90 mil euró(Közép-romániai fejlesztési régió).